מה זה ייעוץ ארגוני?

ייעוץ ארגוני - אדוה פאר, מנכ"ל אחרת

ייעוץ ארגוני הוא תהליך המאפשר לכל ארגון להגיע להצלחה באמצעות התייעלות פנימית, מיסוד תהליכי עבודה, הגדרת חזון החברה ויעדיה והגברת האפקטיביות של העובדים והמשימות בארגון.

אחרת מאמינה, שמרכיבי ההצלחה נמצאים אולי בארגון עצמו. אך כמו בהרבה דברים אחרים, המפתח טמון בשימוש הנכון במרכיבים אלה, באיזון הנכון ביניהם, במינון ובסדר.

על מנת לסייע לארגון בתהליך, אחרת פועלת בשיטה תלת שלבית- אבחון, בניית תכנית לשינוי, והטמעת המהלכים בשטח:

שלב האבחון -להצלחה אין מתכון אחד קבוע, ועל מנת להצליח יש להתאים לכל ארגון את התכנית הספציפית עבורו. לשם כך עלינו להכיר את הארגון באופן יסודי, ואנו מתחילים בהקשבה ותשאול. 

ההון האנושי הוא חיוני ביותר לכל ארגון, ועל כן אנו מקפידים להקשיב לעובדי החברה בכל הדרגים. אנו מנסים להבין ביחד איתם מהם האספקטים הטובים בארגון, מה היו רוצים לשפר, מה משפיע על המוטיבציה שלהם ולאן הם חושבים שניתן לפתח את הארגון.

בניית תכנית לשינוי – התכנית לשינוי מפורטת בדו"ח מקיף ומעמיק, המציג את ניתוח מצבו הנוכחי של הארגון ואת ההמלצות לשינויים עתידיים. הניתוח מתבסס על עיבוד המידע שנאסף מהעובדים, שימוש בכלים ייעוציים והסתמכות על מודלים שונים לניתוח נתונים כמותיים ואיכותניים.

הדו"ח נמסר לראשי הארגון ועליו מתקיים דיון מעמיק, הכולל התייחסות לשאלות ובחינה של ההמלצות.

הטמעת המהלכים בשטח – בהרבה משרדים של מנכ"לים קיים קלסר עב קרס המכיל דו"חות של יועצים שונים. רוב הדוחות נגנזים עוד לפני שנעשה בהם שימוש, שכן בתוך השגרה הלוחצת קשה למצוא את הזמן הדרוש להנעת תהליכי ייעול. 

לרוב, התוצאה היא חזרה לדפוסי העבודה המוכרים, שכמובן אינם מביאים את השיפור הדרוש.

אחרת גורמת לשינוי לקרות!

ביחד עם מנהלי הארגון אנו קובעים יעדים ודואגים להשגתם. אנו בונים את התהליך בצורה מבוקרת ומדורגת, מכוונים את ההתקדמות ורותמים את מנהלי הארגון וכל עובדיו להצלחה.

אחרת מזמינה אותך לשפר את התנהלות החברה שלך מבחינה כלכלית, ארגונית ואנושית.

מתחילים לחשוב אחרת. מתחילים לנהל אחרת. 

רוצה לשמוע כיצד?